ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 ก.ค. -1 ส.ค. 2560

กรมการจัดหางาน

"กรมการจัดหางาน"

ลิงค์: https://iqepi.com/40330/ หรือ ตำแหน่ง: นักวิชาการแรงงาน ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา* อัตราเงินเดือน: 18,000- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: สตูล เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 ก.ค. - 1 ส.ค. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
--- สำนักงานจัดหางานสตูล

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางวิชาการด้านแรงงาน เกี่ยวกับการรวบรวมและบันทึกข้อมูลบุคคลที่ต้องการทำงาน การทดสอบด้านจิตวิทยาเพื่อประเมินความสนใจ แนวถนัด ความสามารถ และบุคลิกภาพ ซึ่งจะเป็นข้อมูลประกอบในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาและการประกอบอาชีพ การศึกาารวบรวมข้อมูลข่าวสาร ตลาดแรงงาน และข้อมูลอาชีพตลอดจนภาวะเศรษฐกิจ เพื่อใช้เป็นฐานความรู้ในการให้บริการคำปรึกษาแนะแนวแก่ผู้มารับบริการ การบริการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา คนหางานเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มในด้านข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ข้อมูลอาชีพในระดบบ ข้อมูลแหล่งฝึกอาชีพ แหล่งเงินทุน และตำแหน่งงานว่าง ในตลาดแรงงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความในใจ และค่านิยมของบุคคล ตลอดจนการให้คำปรึกษาแนะนำแก่กลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มต่างๆ เกี่ยวกับปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคมและปัญหาทางอารมณ์ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาของตนเอง รวมทังการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และติดตามผลดำเนินงานเพื่อประเมินทางเทคนิคทีใช้ใการให้คำปรึกษาแนะนำ โดยพนักงานราชการต้องมีสมรรถนะความสามารถในการทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพการบริการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ เสียสละ สามารถทำงานเป็นทีม มีความรู้ในเรื่องกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการจัดหางาน :ตนเอง
ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการจัดหางาน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง แผนที่ | ประกาศ 1 |
ติดตามข่าวงานราชการเปิดรับสมัครสอบ » Facebook | Twitter | iqepi.com | งานราชการเปิดสอบวันนี้.com
ดูแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ » thebestcenter.com | 129jump.com | ehenbook.com | kumpeedee.com