ฝากประชาสัมพันธ์


ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 31 ก.ค. -4 ส.ค. 2560

กรมวิชาการเกษตร

"กรมวิชาการเกษตร"

ลิงค์: https://iqepi.com/40380/ หรือ ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,ลูกมือช่าง ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ป.ตรี อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000 อัตราว่าง: 2 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: 31 ก.ค. - 4 ส.ค. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
--- กรมวิชาการเกษตรกรุงเทพมหานคร

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สวส.) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง - ทางการเงิน - ทางการจัดการทั่วไป ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป เช่น งานธุรการ งานบุคคล การจัดระบบ งานการเงิน และบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์ และจัดทำ เอกสาร งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานร่างโต้ตอบ หนังสือ งานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อตำแหน่ง : ลูกมือช่าง (สวส.) อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ม.ศ.๓,ม.๓,ม.๖ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.๓) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานช่วยติดตั้ง ซ่อมแซม ประกอบ ดัดแปลง ทดสอบ บำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรง ทำความสะอาด และแก้ไขข้อขัดข้องเกี่ยวกับเครื่องยนต์ หรือเครื่องไฟฟ้า หรือประปา หรือเครื่องจักรกลการเกษตร ช่วยควบคุมดูแลอุปกรณ์โสตฯ และข่ายวิทยุสื่อสารปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :ตนเอง
ดาวน์โหลดไฟล์ กรมวิชาการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง แผนที่ | ประกาศ 1 |