ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 ก.ค. -31 ก.ค. 2560

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

"สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)"

ลิงค์: https://iqepi.com/40294/ หรือ ตำแหน่ง: พนักงานส่งเสริมการลงทุน ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท อัตราเงินเดือน: 18,000-21,000 อัตราว่าง: 3 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 ก.ค. - 31 ก.ค. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
--- สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)กรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 2) อัตราเงินเดือน : 21000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาโท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : หน่วยที่ 2 ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้ 1.1)สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 1.2)สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ทางเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 1.3) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการจัดการระหว่างประเทศ ทางธุรกิจระหว่างประเทศ ทางการตลาด 2) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 3) มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ 4) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้ 5) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 6) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้ 7) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 8) มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้ 1) ศึกษาและจัดเก็บข้อมูลภาวะเศรษฐกิจการลงทุนและภาวะอุตสาหกรรมของประเทศที่เป็นเป้าหมายการลงทุนของไทย 2) ดูแลงานสถิติและข้อมูลของนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศ 3) ดูแลเว็บไซต์ลงทุนไทยในต่างประเทศ 4) ประสานงานจัดประชุม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมต่างๆ 5) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานส่งเสริมการลงทุน (หน่วยที่ 1) อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : หน่วยที่ 1 ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้ 1.1) สาขาวิชาการบัญชี 1.2) สาขาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี 2) มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ 3) มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้ 4) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 5) มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้ 6) มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 7) มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้ 1) งานการเงิน บัญชี งบประมาณ และงานพัสดุ 2) ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในสำนักงาน 3) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) :online
ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |
ติดตามข่าวงานราชการเปิดรับสมัครสอบ » Facebook | Twitter | iqepi.com | งานราชการเปิดสอบวันนี้.com
ดูแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ » thebestcenter.com | 129jump.com | ehenbook.com | kumpeedee.com