ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 2 ส.ค. -17 ส.ค. 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

"มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

ลิงค์: https://iqepi.com/40598/ หรือ ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ระดับการศึกษา: ป.ตรี อัตราเงินเดือน: 20,250- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 ส.ค. - 17 ส.ค. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
--- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีวุฒิบัญชีบัณฑิต , บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) หรือวุฒิอื่นๆ ทางด้านการบัญชี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 1. งานด้านระบบบัญชีของคณะฯ และโครงการบริการสังคม การบันทึกบัญชีและตรวจสอบด้วยระบบ Oracle การจัดทำสรุปต่างๆ ทุกงวดและทุกประเภท 2. การคำนวณค่าเสื่อมราคาอาคารและสิ่งก่อสร้าง และเงินกองทุน 3. ตรวจสอบงบทดลองของเงินรายได้คณะฯ รายงานฐานะทางการเงินของคณะฯ และโครงการบริการสังคม 4. การจัดทำรายงานเปรียบเทียบเงินสด และเงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้ของคณะฯ และโครงการบริการสังคม 5. รับผิดชอบงานด้านตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ – จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ – จ่ายเงินมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบการเงิน 6. ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีต่างๆ ประเมินผล และติดตามผลการใช้จ่ายเงิน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดให้เป็นปัจจุบัน 7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะฯ 8. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบด้าน Aptitude Test (100 คะแนน) • การแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ เวลา 45 นาที • การอ่านเชิงวิเคราะห์ เวลา 45 นาที • ภาษาอังกฤษ เวลา 45 นาที ทดสอบด้านความรู้เกี่ยวกับวิชาเฉพาะตำแหน่ง และทดสอบด้านการปฏิบัติงาน • ความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ (100 คะแนน) - โปรแกรม Microsoft Word เวลา 30 นาที - โปรแกรม Microsoft Excel เวลา 30 นาที • วิชาเฉพาะตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (100 คะแนน) เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ :ตนเอง
ดาวน์โหลดไฟล์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |