ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560

กศน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 ส.ค. -29 ส.ค. 2560

กศน.

"กศน."

ลิงค์: https://iqepi.com/40876/ หรือ ตำแหน่ง: ครูกศน.ตำบล ระดับการศึกษา: ป.ตรี อัตราเงินเดือน: 18,000- อัตราว่าง: 4 ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 ส.ค. - 29 ส.ค. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
--- กศน.ปทุมธานี

กศน. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วย สำนักงาน กศน. จังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล จำนวน 4 อัตรา 1. รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง กลุ่มงาน จำนวนอัตราว่าง สถานที่ปฏิบัตงาน และลักษณะงานที่ปฏิบัติ 1.1 ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 4 อัตรา 1.2 สถานที่ปฏิบัติงาน
  • ตำแหน่งเลขที่ 9326 ปฏิบัติงานที่ กศน. อำเภอเมืองปทุมธานี
  • ตำแหน่งเลขที่ 9337 ปฏิบัติงานที่ กศน. อำเภอลาดหลุมแก้ว
  • ตำแหน่งเลขที่ 9349 ปฏิบัติงานที่ กศน. อำเภอลำลูกกา
  • ตำแหน่งเลขที่ 9314 ปฏิบัติงานที่ กศน. อำเภอสามโคก
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  • ด้านการวางแผน (P) สำรวจ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย และข้อมูลบริบทของชุมชนในตำบลที่รับผิดชอบ ตามรูปแบบการวางแผนจุลภาคอย่างมีคุณภาพ การจัดทำแผนการเรียนรู้รายชุมชน จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการกับผู้บังคับบัญชา จัดทำแผนปฏิบัิตการประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล กศน. ตำบล (DSMIS)
  • ด้านดำเนินการ (D) นำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณและแผนการเรียนรู้รายชุมชนไปสู่การปฏิบัติโดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 แผนการเรียนรายบุคคล (ทำหน้าที่ครูประจำกลุ่ม) จัดและส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน การจัดการเรียนรู้ ในภารกิจศูนย์การเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบล ศูนย์ดิจิทัลชุมชนประจำตำบล ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบล และศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตประจำตำบล โดยยึดหลักการใช้ กศน. ตำบลเป็นฐาน
  • ด้านการตรวจสอบและประเมินผล (C) พิจารณาจำนวนร้อยละผู้จบหลักสูตรในแต่ละหลักสูตรของผู้เรียนและผู้รับบริการให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด
  • ด้านการปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (A) สรุปผลการปฏิบัติงาน หรือความสำเร็จของงานที่ได้ดำเนิน นำเสนอผลการปฏิบัติงานเห็นว่าต้องปรับปรุง และแผนพัฒนา โดยให้มีแนวทางพัฒนาปรับปรุงที่ชัดเจน มีผลงานปฏิบัติที่ดี (Best Practice) อย่างน้อย 1 ผลงาน

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กศน. :ตนเอง
ดาวน์โหลดไฟล์ กศน. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง ประกาศ 1 |