ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 ส.ค. -17 ส.ค. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

"มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"

ลิงค์: https://iqepi.com/40671/ หรือ ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา* อัตราเงินเดือน: 18,000- อัตราว่าง: 1 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 ส.ค. - 17 ส.ค. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
--- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง - มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีหนังสือรับรองการทำงานมาแสดง - มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี - พิมพ์ดีภาษาไทย 40 คำ/นาที ภาษาอังกฤษ 30 คำ/นาที - สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : http://personnel.ssru.ac.th/index.php/th/2013-11-29-04-23-32/item/2149.html วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ 1.ประเมินสมรรถนะที่เกี่ยวกับการปฎิบัติงาน - ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป โดยการสอบแข่งขัน คะแนนเต็ม 200 คะแนน 2.ประเมินสมรรถะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลซึ่งเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน - ทดสอบความรู้ เกี่ยวกับ ประวัติ ความสามารถ - ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงที วาจา เชาวน์ปัญญา และเจตคติ โดยการสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิธีการประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะทั้ง 2 ด้าน โดยได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 คะแนน
วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา :ตนเอง
ดาวน์โหลดไฟล์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง แผนที่ | ประกาศ 1 |