ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 7 ส.ค. -11 ส.ค. 2560 รวม 47 อัตรา

กรมการแพทย์

"กรมการแพทย์"

ลิงค์: https://iqepi.com/40712/ หรือ ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน,นายแพทย์ปฏิบัติการ,เภสัชกรปฏิบัติการ,พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ,นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ,นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ,นักจิตวิทยาคลินิคปฏิบัติการ,นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ,นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ,นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี อัตราเงินเดือน: 10,840-23,100 อัตราว่าง: 47 ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 ส.ค. - 11 ส.ค. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
--- กรมการแพทย์ทั่วประเทศ

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการ (รพ.นพรัตน์ราชธานี) อัตราเงินเดือน : 21000-23100 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการ (รพ.ราชวิถี) อัตราเงินเดือน : 21000-23100 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการ (รพ.มหาวชิราลงกรณธัญบุรี) อัตราเงินเดือน : 21000-23100 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการ (รพ.มะเร็งชลบุรี) อัตราเงินเดือน : 21000-23100 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการ (รพ.มะเร็งลำปาง) อัตราเงินเดือน : 21000-23100 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการ (รพ.ธัญญารักษ์อุดรธานี) อัตราเงินเดือน : 21000-23100 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการ (สำนักยุทธศาสตร์) อัตราเงินเดือน : 21000-23100 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อตำแหน่ง : เภสัชกรปฏิบัติการ (รพ.ราชวิถี) อัตราเงินเดือน : 15800-17380 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อตำแหน่ง : เภสัชกรปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) อัตราเงินเดือน : 15800-17380 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อตำแหน่ง : เภสัชกรปฏิบัติการ (รพ.ธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน) อัตราเงินเดือน : 15800-17380 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (รพ.เมตตาประชารักษ์) อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยา) อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อตำแหน่ง : เภสัชกรปฏิบัติการ (รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี) อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (รพ.เมตตาประชารักษ์) อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (รพ.ราชวิถี) อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (รพ.เลิดสิน) อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (รพ.มหาวชิราลงกรณธัญบุรี) อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อตำแหน่ง : นักจิตวิทยาคลินิคปฏิบัติการ (รพ.ธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอสน) อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อตำแหน่ง : นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ (สถาบันสิริธรเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์) อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อตำแหน่ง : นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ (รพ.นพรัตนราชธานี) อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อตำแหน่ง : นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ (รพ.ราชวิถี) อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ (รพ.ราชวิถี) อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (รพ.นพรัตนราชธานี) อัตราเงินเดือน : 10840-11930 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส.
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) อัตราเงินเดือน : 10840-11930 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส.
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (รพ.ราชวิถี) อัตราเงินเดือน : 10840-11930 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส.
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (รพ.สงฆ์) อัตราเงินเดือน : 10840-11930 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส.
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (สถาบันโรคทรวงอก) อัตราเงินเดือน : 10840-11930 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการแพทย์ :online
ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการแพทย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |