ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-8 ต.ค. 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

"มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

ลิงค์: https://iqepi.com/41164/ หรือ ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับการศึกษา: ป.ตรี อัตราเงินเดือน: 17,960-28,790 อัตราว่าง: 2 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 8 ต.ค. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
--- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้จัดการ) อัตราเงินเดือน : 28,790 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาโท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : − สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท − อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ − มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ การอ่าน การพูด และการเขียนในระดับดีมาก − สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี − มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี − สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว − สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี และมีใจรักในการให้บริการ − สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ และมีทักษะการสื่อสารที่ดี − ถ้ามีประสบการณ์ด้านการทำงานทางด้านบริหาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ − ปฏิบัติงานประจำ ณ คณะพาณิชย์ฯ มธ.ท่าพระจันทร์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : − จัดทำงบประมาณ และแผนการดำเนินงานของศูนย์ฯ − จัดทำรายงานการประเมินตนเองของคณะฯ ในการขอรับรองและการรักษาสถานะการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติ -3- − ร่วมกับรองคณบดีฯ ในการตรวจสอบรายงานการประเมินตนเอง และประเมินผลการดำเนินงานของคณะฯ ในภาพรวมตามที่องค์กรให้การรับรองคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติกำหนดขึ้น − ประสานงานเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานตามที่องค์กรนานาชาติได้กำหนดไว้ − ติดต่อประสานงานกับตัวแทนจากองค์กรรับรองคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติ รวมถึงคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 17,960 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : - สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี - อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ - มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ การอ่าน การพูด การเขียนได้ในระดับดี - สามารถใช้ Computer MS Office ได้เป็นอย่างดี - มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ได้ - สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว - สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีใจรัการให้บริการ - สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ และมีทักษะการสื่อสารที่ดี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกด้านการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ทัศนศึกษา การศึกษาดูงาน - ติดต่ประสานงานกับกองวิเทศสัมพันธ์ และหน่วยงานภายนอกด้านการให้บริการและ อำนวยความสะดวก ด้านอาคันตุกะ - ให้บริการด้านต่ออายุวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน แก่ นักศึกษา และอาจารย์แลกเปลี่ยน - บริหารจัดการ พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ - จัดร่างพิมพ์บันทก จดหมายราชการ และจัดเก็บเอกสาร ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ
วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ :ตนเอง
ดาวน์โหลดไฟล์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง แผนที่ | ประกาศ 1 |