พื้นที่โฆษณา by 129jump.com


หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

โพสต์แนะนำ

สำนักงาน ก.ค.ศ.ครูผู้ช่วย,ป.ตรีทุกสาขา,ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

  " สำนักงาน ก.ค.ศ. " ลิงค์: http://iqepi.com/37644/ หรือ เรื่อง: ครูผู้ช่วย,ป.ตรีทุกสาขา,ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ...

ค้นหา

วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2556

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบ งานราชการ “นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านกีฏวิทยา)” (11-24 ม.ค.2556)

งานราชการ เปิดสอบ
กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบ งานราชการ "นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านกีฏวิทยา)" (11-24 ม.ค.2556)
ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านกีฏวิทยา)
อัตราเงินเดือน : 15,300 – 16,830 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้ รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางกีฏวิทยา หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิธีการสอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : สมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จำเป็น
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2556
ประกาศรับสมัคร : คลิกที่นี่
Website : คลิกที่นี่
กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบ งานราชการ
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900