ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2560

กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 ม.ค. -3 ก.พ. 2560 |

กระทรวงมหาดไทย

"กระทรวงมหาดไทย"

ลิงค์: http://iqepi.com/37079/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,786-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: มุกดาหาร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 ม.ค. - 3 ก.พ. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
---
กระทรวงมหาดไทยมุกดาหาร

กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานวิชาการเงินและบัญชี (สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร)
อัตราเงินเดือน : 18786 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
2. รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณเพื่อใช้ประกอบในการทำงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน
3. ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน
4. ประสานงานในระดับฝ่ายหรือหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป -พิจารณาจากความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมทั้งในและต่างประเทศ และความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของจังหวัดมุกดาหาร
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- ทักษะ
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง -พิจารณาจากความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินและบัญชี ภาคปฏิบัติ -ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ (Ms.Word, Excel Power Point และ internet) ทดสอบตัวอย่างงาน ด้วยคอมพิวเตอร์ฯ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

- สมรรถนะ
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง -พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน บุคลิกภาพ วุฒิภาวะทางอารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ
วิธีการประเมิน : การสอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 7.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียนแบบอัตนัย/สอบปฏิบัติฯ/สอบสัมภาษณ์) รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 7.2 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ภาคปฏิบัติทดสอบตัวอย่างงานด้วยคอมพิวเตอร์ฯ และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน ให้พิจารณา ดังนี้ (1) ให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า (2) หากคะแนนในการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า (3) หากคะแนนจากการประเมินภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากันอีก ให้ผู้ได้คะแนนจากการประเมินภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า (4) หากคะแนนจากการประเมินภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคปฏิบัติทดสอบตัวอย่างงานด้วยคอมพิวเตอร์ฯ มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า (5) หากคะแนนจากการประเมินภาคปฏิบัติทดสอบตัวอย่างงานด้วยคอมพิวเตอร์ฯ เท่ากันอีก ให้ผู้สมัครที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อน อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


สมัครงาน กระทรวงมหาดไทย งานราชการ มุกดาหาร กระทรวงมหาดไทย รับสมัคร สอบ กระทรวงมหาดไทย2560 สอบ กระทรวงมหาดไทย 60 ehenbook.com กระทรวงมหาดไทย เปิดสอบ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงมหาดไทย :ตนเอง

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงมหาดไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

ติดตามข่าวงานราชการเปิดรับสมัครสอบ » Facebook | Twitter | iqepi.com | งานราชการเปิดสอบวันนี้.com
ดูแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ » spthailocal.com | thebestcenter.com | 129jump.com | ehenbook.com