ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 เม.ย. -12 เม.ย. 2560

กรมหม่อนไหม

"กรมหม่อนไหม"

ลิงค์: http://iqepi.com/37769/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นราธิวาส
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 เม.ย. - 12 เม.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
---
กรมหม่อนไหมนราธิวาส

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : - วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาพาณิชยการทางบริหารธุรการ
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือทางอื่นที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นราธิวาส เห็นว่าเหมาะสม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ เช่น รับ-ส่งหนังสือราชการ ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อ รวบรวมข้อมูลสถิติ
2. งานทะเบียนเอกสารรวบรวมข้อมูล จัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม
3. ปฏิบัติงานพัสดุ
4. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
1. โดยวิธีการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 1.2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง - ความรู้เกี่ยวกับด้านธุรการ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2548 - ความรู้เกี่ยวกับด้านพัสดุ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
วิธีการประเมิน : - สอบข้อเขียน

- ทักษะ
2. ความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : - สอบข้อปฏิบัติ

- สมรรถนะ
3. คุณสมบัติส่วนบุคคล 2.1 คุณสมบัติส่วนบุคคล - บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ - ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ - มนุษย์สัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม - การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 2.2 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน
วิธีการประเมิน : - สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : - ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ได้จะต้องมีคะแนนในการประเมินสมรรถนะ(สอบข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และรวมกันทั้งสองด้านจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ตนเอง

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมหม่อนไหม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

ติดตามข่าวงานราชการเปิดรับสมัครสอบ » Facebook | Twitter | iqepi.com | งานราชการเปิดสอบวันนี้.com
ดูแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ » thebestcenter.com | 129jump.com | ehenbook.com | kumpeedee.com