ฝากประชาสัมพันธ์


ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560

กรมหม่อนไหม...

กรมหม่อนไหม... "กรมหม่อนไหม" ลิงค์: http://iqepi.com/37796/ หรือ ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร ระดับการศึกษา: ป. กรมหม่อนไหม

"กรมหม่อนไหม"


ลิงค์: http://iqepi.com/37796/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ตาก
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 เม.ย. - 19 เม.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
---
กรมหม่อนไหมตาก

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : - มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์
- มีประสบการณ์ทางด้านการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานด้านการเลี้ยงไหมเพื่อผลิตไข่ไหมพันธ์ุดี และปฏิบัติงานด้านผลิตพันธุ์หม่อน
2. ปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้ การจัดฝึกอบรมและส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การสาวไหม การแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม วิเคราะห์ข้อมูล
3. ปฏิบัติงานด้านวิจัย และพัฒนาหม่อนไหม และจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลด้านวิจัย
4. ปฏิบัติงานด้านการจัดทำเอกสารการายงานต่างๆ การบันทึกข้อมูล และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
5. ประสานงานวิชาการ ตรวจวิเคราะห์ และรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ ควบคุมดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
- ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป - ทดสอบความสามารถทั่วไปและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการบริหารราชการ
วิธีการประเมิน : - สอบข้อเขียน

- ทักษะ
- ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง - ทดสอบความรู้ทางการเกษตรด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และความรู้ด้านมาตรฐานเกี่ยวกับหม่อนไหม
วิธีการประเมิน : - สอบข้อเขียน

- สมรรถนะ
- คุณสมบัติส่วนบุคคล - ประสบการณ์ทางด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม - วิสัยทัศน์ของการปฏิบัติงาน - บุคลิกภาพ , ปฏิภาณไหวพริบ - มนุษย์สัมพันธ์ , การประสาน - การคิดวิเคราะห์ , ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ - การสื่อสารโดยการพูด - การประเมินผลงานที่ประสบความสำเร็จในอดีต
วิธีการประเมิน : - สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการ จะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 สูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมิน ครั้งที่ 2 เท่ากัน กรมหม่อนไหมจะพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ลำดับที่สูงกว่า

 
วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมหม่อนไหม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

  http://iqepi.com/37796/