ฝากประชาสัมพันธ์


ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 12 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2560

สำนักงานประกันสังคม

"สำนักงานประกันสังคม"

ลิงค์: http://iqepi.com/39470/ หรือตำแหน่ง: นักวิชาการแรงงาน,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา*อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500อัตราว่าง: 3ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 2560**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**
---สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานประกันสังคม

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ

สังกัดสำนักงานประกันสังคม

ด้วยสำนักงานประกันสังคม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

1. นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี ทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร หรือทางการบริหารการเงิน และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

3. นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.อัตราเงินเดือนที่ได้รับ 15,000-16,500 และเงินเพิ่มตามการกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกำหนดัอตราเงินเดือนสำหรับวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักงานประกันสังคม ตามประกาศสำนักงานประกันสังคม ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2556 
วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานประกันสังคม :online  
ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานประกันสังคม คลิกที่ลิงค์ด้านล่างแผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |
 ติดตามข่าวงานราชการเปิดรับสมัครสอบ » Facebook | Twitter | iqepi.com | งานราชการเปิดสอบวันนี้.com
ดูแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ » thebestcenter.com | 129jump.com | ehenbook.com | kumpeedee.com