ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 13 มิ.ย. -6 ก.ค. 2560 รวม 21 อัตรา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

"กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์"

ลิงค์: http://iqepi.com/39472/ หรือตำแหน่ง: นักพัฒนาสังคม,นักวิชาการเงินและบัญชี,นิติกร,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา*,ป.ตรีทุกสาขา*อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500อัตราว่าง: 21ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศเปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 มิ.ย. - 6 ก.ค. 2560**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**
---กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกรุงเทพมหานคร

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวด้วย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จะดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ1.1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ- ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา- ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา- ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา- ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรารวมจำนวน 12 อัตรา1.2 ตำแหน่งประเภททั่วไป- ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา- ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา- ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรารวมจำนวน 9 อัตรา
ชื่อตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคมอัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาทประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการจำนวนตำแหน่งว่าง : 8 ตำแหน่งระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีอัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาทประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการจำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่งระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อตำแหน่ง : นิติกรอัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาทประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการจำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่งระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุอัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาทประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการจำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่งระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการอัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาทประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงานจำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่งระดับการศึกษา : ปวส.
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมอัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาทประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงานจำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่งระดับการศึกษา : ปวส.
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาทประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงานจำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่งระดับการศึกษา : ปวส.

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ :onlineประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 14 ก.ค. 2560
ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่างแผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |
 ติดตามข่าวงานราชการเปิดรับสมัครสอบ » Facebook | Twitter | iqepi.com | งานราชการเปิดสอบวันนี้.com
ดูแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ » thebestcenter.com | 129jump.com | ehenbook.com | kumpeedee.com