ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สอบท้องถิ่นสรุปอัตรารวมทั่วประเทศของแต่ละตำแหน่ง

 

เจ้าพนักงานธุรการ

ภาคเหนือ เขต 141
ภาคเหนือ เขต 2149
ภาคกลาง เขต 1189
ภาคกลาง เขต 2402
ภาคกลาง เขต 3255
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 199
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 276
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 397
ภาคใต้ เขต 1205
ภาคใต้ เขต 2212
รวม1,725

เจ้าพนักงานทะเบียน

ภาคเหนือ เขต 14
ภาคเหนือ เขต 24
ภาคกลาง เขต 122
ภาคกลาง เขต 214
ภาคกลาง เขต 313
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 17
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 22
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 34
ภาคใต้ เขต 17
ภาคใต้ เขต 27
รวม84

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ภาคเหนือ เขต 174
ภาคเหนือ เขต 2156
ภาคกลาง เขต 1167
ภาคกลาง เขต 2251
ภาคกลาง เขต 3165
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 194
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2102
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 397
ภาคใต้ เขต 1167
ภาคใต้ เขต 2153
รวม1,426

เจ้าพนักงานการคลัง

ภาคเหนือ เขต 12
ภาคเหนือ เขต 24
ภาคกลาง เขต 120
ภาคกลาง เขต 215
ภาคกลาง เขต 37
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 13
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 21
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 33
ภาคใต้ เขต 19
ภาคใต้ เขต 25
รวม69

เจ้าพนักงานพัสดุ

ภาคเหนือ เขต 195
ภาคเหนือ เขต 2252
ภาคกลาง เขต 1224
ภาคกลาง เขต 2284
ภาคกลาง เขต 3172
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1156
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2162
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3156
ภาคใต้ เขต 1208
ภาคใต้ เขต 2231
รวม1,940

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ภาคเหนือ เขต 139
ภาคเหนือ เขต 2146
ภาคกลาง เขต 1182
ภาคกลาง เขต 2214
ภาคกลาง เขต 3142
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 193
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 279
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3103
ภาคใต้ เขต 1198
ภาคใต้ เขต 2175
รวม1,371

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

ภาคเหนือ เขต 12
ภาคเหนือ เขต 26
ภาคกลาง เขต 19
ภาคกลาง เขต 210
ภาคกลาง เขต 36
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 12
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 25
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3-
ภาคใต้ เขต 18
ภาคใต้ เขต 28
รวม56

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

ภาคเหนือ เขต 11
ภาคเหนือ เขต 26
ภาคกลาง เขต 1-
ภาคกลาง เขต 21
ภาคกลาง เขต 34
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 11
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 28
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3-
ภาคใต้ เขต 110
ภาคใต้ เขต 24
รวม35

เจ้าพนักงานการเกษตร

ภาคเหนือ เขต 11
ภาคเหนือ เขต 21
ภาคกลาง เขต 1-
ภาคกลาง เขต 2-
ภาคกลาง เขต 3-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 15
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 26
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 33
ภาคใต้ เขต 12
ภาคใต้ เขต 21
รวม19

เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ

ภาคเหนือ เขต 12
ภาคเหนือ เขต 23
ภาคกลาง เขต 14
ภาคกลาง เขต 210
ภาคกลาง เขต 34
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 11
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 31
ภาคใต้ เขต 13
ภาคใต้ เขต 28
รวม36

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ภาคเหนือ เขต 134
ภาคเหนือ เขต 258
ภาคกลาง เขต 142
ภาคกลาง เขต 2103
ภาคกลาง เขต 374
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 142
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 222
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 320
ภาคใต้ เขต 157
ภาคใต้ เขต 263
รวม515

พยาบาลเทคนิค

ภาคเหนือ เขต 1-
ภาคเหนือ เขต 2-
ภาคกลาง เขต 11
ภาคกลาง เขต 21
ภาคกลาง เขต 32
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 11
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 31
ภาคใต้ เขต 11
ภาคใต้ เขต 22
รวม9

เจ้าพนักงานสุขาภิบาล

ภาคเหนือ เขต 15
ภาคเหนือ เขต 23
ภาคกลาง เขต 14
ภาคกลาง เขต 216
ภาคกลาง เขต 318
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 15
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 25
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 33
ภาคใต้ เขต 15
ภาคใต้ เขต 24
รวม68

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

ภาคเหนือ เขต 14
ภาคเหนือ เขต 24
ภาคกลาง เขต 18
ภาคกลาง เขต 26
ภาคกลาง เขต 36
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 14
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3-
ภาคใต้ เขต 12
ภาคใต้ เขต 22
รวม36

สัตวแพทย์

ภาคเหนือ เขต 1-
ภาคเหนือ เขต 24
ภาคกลาง เขต 14
ภาคกลาง เขต 27
ภาคกลาง เขต 33
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 11
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 24
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3-
ภาคใต้ เขต 13
ภาคใต้ เขต 22
รวม28

นายช่างโยธา

ภาคเหนือ เขต 1176
ภาคเหนือ เขต 2293
ภาคกลาง เขต 1246
ภาคกลาง เขต 2365
ภาคกลาง เขต 3236
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1191
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2172
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3164
ภาคใต้ เขต 1263
ภาคใต้ เขต 2262
รวม2,368

นายช่างเขียนแบบ

ภาคเหนือ เขต 113
ภาคเหนือ เขต 228
ภาคกลาง เขต 119
ภาคกลาง เขต 253
ภาคกลาง เขต 331
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 117
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 210
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 310
ภาคใต้ เขต 139
ภาคใต้ เขต 231
รวม251

นายช่างสำรวจ

ภาคเหนือ เขต 112
ภาคเหนือ เขต 237
ภาคกลาง เขต 14
ภาคกลาง เขต 240
ภาคกลาง เขต 330
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 113
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 213
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 37
ภาคใต้ เขต 123
ภาคใต้ เขต 216
รวม195

นายช่างผังเมือง

ภาคเหนือ เขต 13
ภาคเหนือ เขต 25
ภาคกลาง เขต 13
ภาคกลาง เขต 212
ภาคกลาง เขต 39
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 11
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 23
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3-
ภาคใต้ เขต 14
ภาคใต้ เขต 22
รวม42

นายช่างเครื่องกล

ภาคเหนือ เขต 13
ภาคเหนือ เขต 213
ภาคกลาง เขต 111
ภาคกลาง เขต 222
ภาคกลาง เขต 312
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 14
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 28
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 35
ภาคใต้ เขต 115
ภาคใต้ เขต 214
รวม107

นายช่างไฟฟ้า

ภาคเหนือ เขต 16
ภาคเหนือ เขต 228
ภาคกลาง เขต 129
ภาคกลาง เขต 250
ภาคกลาง เขต 325
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 126
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 220
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 318
ภาคใต้ เขต 158
ภาคใต้ เขต 230
รวม290

เจ้าพนักงานประปา

ภาคเหนือ เขต 1-
ภาคเหนือ เขต 216
ภาคกลาง เขต 111
ภาคกลาง เขต 29
ภาคกลาง เขต 324
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 117
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 232
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 38
ภาคใต้ เขต 154
ภาคใต้ เขต 218
รวม189

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

ภาคเหนือ เขต 17
ภาคเหนือ เขต 29
ภาคกลาง เขต 18
ภาคกลาง เขต 220
ภาคกลาง เขต 37
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 115
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 22
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 312
ภาคใต้ เขต 112
ภาคใต้ เขต 211
รวม103

เจ้าพนักงานห้องสมุด

ภาคเหนือ เขต 11
ภาคเหนือ เขต 2-
ภาคกลาง เขต 12
ภาคกลาง เขต 25
ภาคกลาง เขต 33
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 21
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3-
ภาคใต้ เขต 1-
ภาคใต้ เขต 21
รวม13

เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน

ภาคเหนือ เขต 11
ภาคเหนือ เขต 23
ภาคกลาง เขต 13
ภาคกลาง เขต 25
ภาคกลาง เขต 31
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 11
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3-
ภาคใต้ เขต 12
ภาคใต้ เขต 22
รวม18

เจ้าพนักงานเทศกิจ

ภาคเหนือ เขต 12
ภาคเหนือ เขต 21
ภาคกลาง เขต 16
ภาคกลาง เขต 218
ภาคกลาง เขต 35
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 12
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 21
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3-
ภาคใต้ เขต 110
ภาคใต้ เขต 25
รวม50

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภาคเหนือ เขต 135
ภาคเหนือ เขต 299
ภาคกลาง เขต 197
ภาคกลาง เขต 2148
ภาคกลาง เขต 385
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 154
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 253
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 339
ภาคใต้ เขต 1110
ภาคใต้ เขต 284
รวม804

นักจัดการงานทั่วไป

ภาคเหนือ เขต 15
ภาคเหนือ เขต 214
ภาคกลาง เขต 120
ภาคกลาง เขต 224
ภาคกลาง เขต 325
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 112
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 212
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 39
ภาคใต้ เขต 112
ภาคใต้ เขต 26
รวม139

นักทรัพยากรบุคคล

ภาคเหนือ เขต 114
ภาคเหนือ เขต 268
ภาคกลาง เขต 178
ภาคกลาง เขต 2128
ภาคกลาง เขต 372
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 133
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 228
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 345
ภาคใต้ เขต 171
ภาคใต้ เขต 278
รวม615

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ภาคเหนือ เขต 122
ภาคเหนือ เขต 273
ภาคกลาง เขต 197
ภาคกลาง เขต 2138
ภาคกลาง เขต 379
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 138
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 235
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 339
ภาคใต้ เขต 164
ภาคใต้ เขต 269
รวม654

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

ภาคเหนือ เขต 11
ภาคเหนือ เขต 22
ภาคกลาง เขต 16
ภาคกลาง เขต 28
ภาคกลาง เขต 36
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 13
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 21
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 35
ภาคใต้ เขต 16
ภาคใต้ เขต 27
รวม45

นิติกร

ภาคเหนือ เขต 129
ภาคเหนือ เขต 271
ภาคกลาง เขต 190
ภาคกลาง เขต 2131
ภาคกลาง เขต 397
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 156
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 249
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 357
ภาคใต้ เขต 166
ภาคใต้ เขต 269
รวม715

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ภาคเหนือ เขต 13
ภาคเหนือ เขต 28
ภาคกลาง เขต 115
ภาคกลาง เขต 229
ภาคกลาง เขต 314
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 14
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 21
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3-
ภาคใต้ เขต 112
ภาคใต้ เขต 25
รวม91

นักวิชาการเงินและบัญชี

ภาคเหนือ เขต 131
ภาคเหนือ เขต 260
ภาคกลาง เขต 170
ภาคกลาง เขต 288
ภาคกลาง เขต 358
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 147
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 257
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 351
ภาคใต้ เขต 131
ภาคใต้ เขต 244
รวม537

นักวิชาการคลัง

ภาคเหนือ เขต 18
ภาคเหนือ เขต 214
ภาคกลาง เขต 123
ภาคกลาง เขต 226
ภาคกลาง เขต 312
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 17
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 26
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 312
ภาคใต้ เขต 17
ภาคใต้ เขต 27
รวม122

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ภาคเหนือ เขต 19
ภาคเหนือ เขต 221
ภาคกลาง เขต 118
ภาคกลาง เขต 230
ภาคกลาง เขต 319
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 115
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 223
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 313
ภาคใต้ เขต 132
ภาคใต้ เขต 212
รวม192

นักวิชาการพัสดุ

ภาคเหนือ เขต 128
ภาคเหนือ เขต 230
ภาคกลาง เขต 118
ภาคกลาง เขต 239
ภาคกลาง เขต 319
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 132
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 222
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 322
ภาคใต้ เขต 151
ภาคใต้ เขต 222
รวม283

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ภาคเหนือ เขต 146
ภาคเหนือ เขต 241
ภาคกลาง เขต 150
ภาคกลาง เขต 275
ภาคกลาง เขต 373
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 181
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 228
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 331
ภาคใต้ เขต 124
ภาคใต้ เขต 226
รวม475

นักประชาสัมพันธ์

ภาคเหนือ เขต 15
ภาคเหนือ เขต 28
ภาคกลาง เขต 16
ภาคกลาง เขต 234
ภาคกลาง เขต 313
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 13
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 21
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 31
ภาคใต้ เขต 19
ภาคใต้ เขต 210
รวม90

นักพัฒนาการท่องเที่ยว

ภาคเหนือ เขต 12
ภาคเหนือ เขต 23
ภาคกลาง เขต 13
ภาคกลาง เขต 28
ภาคกลาง เขต 34
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 11
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3-
ภาคใต้ เขต 19
ภาคใต้ เขต 25
รวม35

นักวิชาการเกษตร

ภาคเหนือ เขต 117
ภาคเหนือ เขต 234
ภาคกลาง เขต 15
ภาคกลาง เขต 223
ภาคกลาง เขต 34
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 168
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 234
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 334
ภาคใต้ เขต 19
ภาคใต้ เขต 24
รวม232

นักวิชาการสาธารณสุข

ภาคเหนือ เขต 116
ภาคเหนือ เขต 222
ภาคกลาง เขต 122
ภาคกลาง เขต 258
ภาคกลาง เขต 330
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 143
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 215
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 324
ภาคใต้ เขต 131
ภาคใต้ เขต 216
รวม277

พยาบาลวิชาชีพ

ภาคเหนือ เขต 11
ภาคเหนือ เขต 24
ภาคกลาง เขต 126
ภาคกลาง เขต 235
ภาคกลาง เขต 39
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 17
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 31
ภาคใต้ เขต 127
ภาคใต้ เขต 213
รวม123

นักวิชาการสุขาภิบาล

ภาคเหนือ เขต 19
ภาคเหนือ เขต 211
ภาคกลาง เขต 151
ภาคกลาง เขต 290
ภาคกลาง เขต 327
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 119
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 25
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 312
ภาคใต้ เขต 126
ภาคใต้ เขต 218
รวม268

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ภาคเหนือ เขต 12
ภาคเหนือ เขต 23
ภาคกลาง เขต 19
ภาคกลาง เขต 211
ภาคกลาง เขต 35
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 12
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 23
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 32
ภาคใต้ เขต 16
ภาคใต้ เขต 25
รวม48

นายสัตวแพทย์

ภาคเหนือ เขต 1-
ภาคเหนือ เขต 2-
ภาคกลาง เขต 11
ภาคกลาง เขต 24
ภาคกลาง เขต 3-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 11
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3-
ภาคใต้ เขต 12
ภาคใต้ เขต 21
รวม9

วิศวกรรมโยธา

ภาคเหนือ เขต 126
ภาคเหนือ เขต 235
ภาคกลาง เขต 149
ภาคกลาง เขต 2103
ภาคกลาง เขต 359
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 122
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 28
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 322
ภาคใต้ เขต 162
ภาคใต้ เขต 239
รวม425

สถาปนิก

ภาคเหนือ เขต 12
ภาคเหนือ เขต 29
ภาคกลาง เขต 112
ภาคกลาง เขต 225
ภาคกลาง เขต 316
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 13
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 22
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 35
ภาคใต้ เขต 113
ภาคใต้ เขต 213
รวม100

นักผังเมือง

ภาคเหนือ เขต 11
ภาคเหนือ เขต 24
ภาคกลาง เขต 11
ภาคกลาง เขต 28
ภาคกลาง เขต 34
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 13
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 23
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3-
ภาคใต้ เขต 13
ภาคใต้ เขต 26
รวม33

วิศวกรรมเครื่องกล

ภาคเหนือ เขต 11
ภาคเหนือ เขต 23
ภาคกลาง เขต 16
ภาคกลาง เขต 23
ภาคกลาง เขต 35
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 12
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 22
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3-
ภาคใต้ เขต 15
ภาคใต้ เขต 22
รวม29

วิศวกรรมไฟฟ้า

ภาคเหนือ เขต 11
ภาคเหนือ เขต 21
ภาคกลาง เขต 14
ภาคกลาง เขต 22
ภาคกลาง เขต 31
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3-
ภาคใต้ เขต 12
ภาคใต้ เขต 21
รวม12

วิศวกรรมสุขาภิบาล

ภาคเหนือ เขต 12
ภาคเหนือ เขต 22
ภาคกลาง เขต 18
ภาคกลาง เขต 26
ภาคกลาง เขต 33
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 11
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3-
ภาคใต้ เขต 17
ภาคใต้ เขต 23
รวม32

นักพัฒนาชุมชน

ภาคเหนือ เขต 19
ภาคเหนือ เขต 250
ภาคกลาง เขต 186
ภาคกลาง เขต 284
ภาคกลาง เขต 358
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 128
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 222
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 336
ภาคใต้ เขต 156
ภาคใต้ เขต 249
รวม478

นักสังคมสงเคราะห์

ภาคเหนือ เขต 11
ภาคเหนือ เขต 27
ภาคกลาง เขต 110
ภาคกลาง เขต 228
ภาคกลาง เขต 311
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 21
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 31
ภาคใต้ เขต 115
ภาคใต้ เขต 27
รวม81

นักวิชาการศึกษา

ภาคเหนือ เขต 177
ภาคเหนือ เขต 2141
ภาคกลาง เขต 1148
ภาคกลาง เขต 2243
ภาคกลาง เขต 3145
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1135
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 298
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3115
ภาคใต้ เขต 1155
ภาคใต้ เขต 2160
รวม1,417

บรรณารักษ์

ภาคเหนือ เขต 11
ภาคเหนือ เขต 22
ภาคกลาง เขต 12
ภาคกลาง เขต 212
ภาคกลาง เขต 32
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 22
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3-
ภาคใต้ เขต 17
ภาคใต้ เขต 22
รวม30

นักสันทนาการ

ภาคเหนือ เขต 17
ภาคเหนือ เขต 210
ภาคกลาง เขต 119
ภาคกลาง เขต 235
ภาคกลาง เขต 321
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 14
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 24
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 35
ภาคใต้ เขต 124
ภาคใต้ เขต 219
รวม148

นักจัดการงานเทศกิจ

ภาคเหนือ เขต 1-
ภาคเหนือ เขต 21
ภาคกลาง เขต 14
ภาคกลาง เขต 210
ภาคกลาง เขต 39
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 11
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 21
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3-
ภาคใต้ เขต 13
ภาคใต้ เขต 24
รวม33

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภาคเหนือ เขต 11
ภาคเหนือ เขต 24
ภาคกลาง เขต 12
ภาคกลาง เขต 28
ภาคกลาง เขต 33
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 13
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 25
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 31
ภาคใต้ เขต 12
ภาคใต้ เขต 24
รวม33

ครูผู้ดูแลเด็ก

ภาคเหนือ เขต 112
ภาคเหนือ เขต 210
ภาคกลาง เขต 19
ภาคกลาง เขต 211
ภาคกลาง เขต 310
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 15
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 21
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 32
ภาคใต้ เขต 15
ภาคใต้ เขต 25
รวม70

ครูผู้ช่วย(อังกฤษ)

ภาคเหนือ เขต 112
ภาคเหนือ เขต 216
ภาคกลาง เขต 140
ภาคกลาง เขต 249
ภาคกลาง เขต 334
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 110
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 212
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 35
ภาคใต้ เขต 137
ภาคใต้ เขต 240
รวม255

ครูผู้ช่วย (คณิตศาสตร์)

ภาคเหนือ เขต 110
ภาคเหนือ เขต 226
ภาคกลาง เขต 141
ภาคกลาง เขต 256
ภาคกลาง เขต 352
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 14
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 212
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 35
ภาคใต้ เขต 149
ภาคใต้ เขต 235
รวม290

ครูผู้ช่วย (วิทยาศาสตร์)

ภาคเหนือ เขต 15
ภาคเหนือ เขต 27
ภาคกลาง เขต 132
ภาคกลาง เขต 226
ภาคกลาง เขต 324
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 14
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 23
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 34
ภาคใต้ เขต 121
ภาคใต้ เขต 221
รวม147

ครูผู้ช่วย (เคมี)

ภาคเหนือ เขต 12
ภาคเหนือ เขต 24
ภาคกลาง เขต 14
ภาคกลาง เขต 28
ภาคกลาง เขต 33
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 23
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 31
ภาคใต้ เขต 14
ภาคใต้ เขต 22
รวม31

ครูผู้ช่วย (ฟิสิกส์)

ภาคเหนือ เขต 12
ภาคเหนือ เขต 25
ภาคกลาง เขต 15
ภาคกลาง เขต 24
ภาคกลาง เขต 33
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 11
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 23
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3-
ภาคใต้ เขต 13
ภาคใต้ เขต 23
รวม29

ครูผู้ช่วย (สังคมศึกษา)

ภาคเหนือ เขต 14
ภาคเหนือ เขต 210
ภาคกลาง เขต 124
ภาคกลาง เขต 229
ภาคกลาง เขต 321
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 14
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 25
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 31
ภาคใต้ เขต 123
ภาคใต้ เขต 218
รวม139

ครูผู้ช่วย (พลศึกษา)

ภาคเหนือ เขต 14
ภาคเหนือ เขต 22
ภาคกลาง เขต 116
ภาคกลาง เขต 212
ภาคกลาง เขต 39
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 11
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 23
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 34
ภาคใต้ เขต 113
ภาคใต้ เขต 29
รวม73

ครูผู้ช่วย (ศิลปะ)

ภาคเหนือ เขต 1-
ภาคเหนือ เขต 25
ภาคกลาง เขต 16
ภาคกลาง เขต 26
ภาคกลาง เขต 311
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 11
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 22
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3-
ภาคใต้ เขต 19
ภาคใต้ เขต 212
รวม52

ครูผู้ช่วย (นาฏศิลป์)

ภาคเหนือ เขต 11
ภาคเหนือ เขต 24
ภาคกลาง เขต 16
ภาคกลาง เขต 26
ภาคกลาง เขต 38
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 21
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 33
ภาคใต้ เขต 18
ภาคใต้ เขต 28
รวม45

ครูผู้ช่วย (ดนตรี)

ภาคเหนือ เขต 13
ภาคเหนือ เขต 25
ภาคกลาง เขต 1-
ภาคกลาง เขต 25
ภาคกลาง เขต 34
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 23
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 31
ภาคใต้ เขต 17
ภาคใต้ เขต 24
รวม32

ครูผู้ช่วย (คอมพิวเตอร์)

ภาคเหนือ เขต 11
ภาคเหนือ เขต 25
ภาคกลาง เขต 113
ภาคกลาง เขต 210
ภาคกลาง เขต 36
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 12
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 21
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 31
ภาคใต้ เขต 17
ภาคใต้ เขต 29
รวม55

ครูผู้ช่วย (ปฐมวัย)

ภาคเหนือ เขต 126
ภาคเหนือ เขต 211
ภาคกลาง เขต 129
ภาคกลาง เขต 232
ภาคกลาง เขต 314
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 17
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 23
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 313
ภาคใต้ เขต 147
ภาคใต้ เขต 240
รวม222

ครูผู้ช่วย (ประถมศึกษา)

ภาคเหนือ เขต 13
ภาคเหนือ เขต 25
ภาคกลาง เขต 11
ภาคกลาง เขต 26
ภาคกลาง เขต 313
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 31
ภาคใต้ เขต 17
ภาคใต้ เขต 28
รวม44

ครูผู้ช่วย (ภาษาจีน)

ภาคเหนือ เขต 12
ภาคเหนือ เขต 22
ภาคกลาง เขต 11
ภาคกลาง เขต 29
ภาคกลาง เขต 3-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 22
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3-
ภาคใต้ เขต 17
ภาคใต้ เขต 210
รวม33

ครูผู้ช่วย (ภาษาไทย)

ภาคเหนือ เขต 110
ภาคเหนือ เขต 226
ภาคกลาง เขต 127
ภาคกลาง เขต 240
ภาคกลาง เขต 346
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 19
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 213
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 36
ภาคใต้ เขต 135
ภาคใต้ เขต 232
รวม244

ครูผู้ช่วย (เกษตร)

ภาคเหนือ เขต 11
ภาคเหนือ เขต 23
ภาคกลาง เขต 11
ภาคกลาง เขต 23
ภาคกลาง เขต 34
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 21
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3-
ภาคใต้ เขต 1-
ภาคใต้ เขต 23
รวม16

ครูผู้ช่วย (คหกรรม)

ภาคเหนือ เขต 1-
ภาคเหนือ เขต 23
ภาคกลาง เขต 14
ภาคกลาง เขต 24
ภาคกลาง เขต 33
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 21
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3-
ภาคใต้ เขต 14
ภาคใต้ เขต 27
รวม26

ครูผู้ช่วย (ชีววิทยา)

ภาคเหนือ เขต 13
ภาคเหนือ เขต 21
ภาคกลาง เขต 14
ภาคกลาง เขต 23
ภาคกลาง เขต 31
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 22
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3-
ภาคใต้ เขต 14
ภาคใต้ เขต 22
รวม20

ครูผู้ช่วย (ดนตรีสากล)

ภาคเหนือ เขต 1-
ภาคเหนือ เขต 2-
ภาคกลาง เขต 19
ภาคกลาง เขต 27
ภาคกลาง เขต 39
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 11
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 31
ภาคใต้ เขต 19
ภาคใต้ เขต 2-
รวม36

ครูผู้ช่วย (ดนตรีไทย)

ภาคเหนือ เขต 1-
ภาคเหนือ เขต 2-
ภาคกลาง เขต 11
ภาคกลาง เขต 26
ภาคกลาง เขต 37
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3-
ภาคใต้ เขต 13
ภาคใต้ เขต 22
รวม19

ครูผู้ช่วย (เทคโนโลยีทางการศึกษา)

ภาคเหนือ เขต 11
ภาคเหนือ เขต 2-
ภาคกลาง เขต 12
ภาคกลาง เขต 23
ภาคกลาง เขต 33
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3-
ภาคใต้ เขต 13
ภาคใต้ เขต 2-
รวม12

ครูผู้ช่วย (บรรณารักษ์)

ภาคเหนือ เขต 1-
ภาคเหนือ เขต 21
ภาคกลาง เขต 14
ภาคกลาง เขต 23
ภาคกลาง เขต 31
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 22
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3-
ภาคใต้ เขต 13
ภาคใต้ เขต 23
รวม17

ครูผู้ช่วย (การวัดและประเมินผล)

ภาคเหนือ เขต 1-
ภาคเหนือ เขต 2-
ภาคกลาง เขต 13
ภาคกลาง เขต 2-
ภาคกลาง เขต 3-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3-
ภาคใต้ เขต 11
ภาคใต้ เขต 23
รวม7

ครูผู้ช่วย (จิตวิทยาและการแนะแนว)

ภาคเหนือ เขต 1-
ภาคเหนือ เขต 2-
ภาคกลาง เขต 1-
ภาคกลาง เขต 2-
ภาคกลาง เขต 31
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2-
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3-
ภาคใต้ เขต 1-
ภาคใต้ เขต 2-
รวม1

ตำแหน่งภาคเหนือเขต 1ภาคเหนือเขต 2ภาคกลางเขต 1ภาคกลางเขต 2ภาคกลางเขต 3ภาคอีสานเขต 1ภาคอีสานเขต 2ภาคอีสานเขต 3ภาคใต้เขต 1ภาคใต้เขต 2รวม
เจ้าพนักงานธุรการ411491894022559976972052121,725
เจ้าพนักงานทะเบียน442214137247784
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี7415616725116594102971671531,426
เจ้าพนักงานการคลัง24201573139569
เจ้าพนักงานพัสดุ952522242841721561621562082311,940
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้3914618221414293791031981751,371
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์26910625-8856
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว16-1418-10435
เจ้าพนักงานการเกษตร11---5632119
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ2341041-13836
เจ้าพนักงานสาธารณสุข345842103744222205763515
พยาบาลเทคนิค--1121-1129
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล53416185535468
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข448664--2236
สัตวแพทย์-447314-3228
นายช่างโยธา1762932463652361911721642632622,368
นายช่างเขียนแบบ13281953311710103931251
นายช่างสำรวจ123744030131372316195
นายช่างผังเมือง35312913-4242
นายช่างเครื่องกล3131122124851514107
นายช่างไฟฟ้า6282950252620185830290
เจ้าพนักงานประปา-1611924173285418189
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน798207152121211103
เจ้าพนักงานห้องสมุด1-253-1--113
เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน133511--2218
เจ้าพนักงานเทศกิจ21618521-10550
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย3599971488554533911084804
นักจัดการงานทั่วไป51420242512129126139
นักทรัพยากรบุคคล146878128723328457178615
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน227397138793835396469654
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร126863156745
นิติกร297190131975649576669715
นักวิชาการคอมพิวเตอร์3815291441-12591
นักวิชาการเงินและบัญชี31607088584757513144537
นักวิชาการคลัง814232612761277122
นักวิชาการจัดเก็บรายได้9211830191523133212192
นักวิชาการพัสดุ28301839193222225122283
นักวิชาการตรวจสอบภายใน46415075738128312426475
นักประชาสัมพันธ์586341331191090
นักพัฒนาการท่องเที่ยว233841--9535
นักวิชาการเกษตร1734523468343494232
นักวิชาการสาธารณสุข16222258304315243116277
พยาบาลวิชาชีพ14263597-12713123
นักวิชาการสุขาภิบาล911519027195122618268
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม2391152326548
นายสัตวแพทย์--14-1--219
วิศวกรรมโยธา26354910359228226239425
สถาปนิก291225163251313100
นักผังเมือง1418433-3633
วิศวกรรมเครื่องกล1363522-5229
วิศวกรรมไฟฟ้า11421---2112
วิศวกรรมสุขาภิบาล228631--7332
นักพัฒนาชุมชน9508684582822365649478
นักสังคมสงเคราะห์17102811-1115781
นักวิชาการศึกษา77141148243145135981151551601,417
บรรณารักษ์122122-2-7230
นักสันทนาการ7101935214452419148
นักจัดการงานเทศกิจ-1410911-3433
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย142833512433
ครูผู้ดูแลเด็ก1210911105125570
ครูผู้ช่วย(อังกฤษ)1216404934101253740255
ครูผู้ช่วย (คณิตศาสตร์)102641565241254935290
ครูผู้ช่วย (วิทยาศาสตร์)573226244342121147
ครูผู้ช่วย (เคมี)24483-314231
ครูผู้ช่วย (ฟิสิกส์)2554313-3329
ครูผู้ช่วย (สังคมศึกษา)4102429214512318139
ครูผู้ช่วย (พลศึกษา)421612913413973
ครูผู้ช่วย (ศิลปะ)-5661112-91252
ครูผู้ช่วย (นาฏศิลป์)14668-138845
ครูผู้ช่วย (ดนตรี)35-54-317432
ครูผู้ช่วย (คอมพิวเตอร์)15131062117955
ครูผู้ช่วย (ปฐมวัย)261129321473134740222
ครูผู้ช่วย (ประถมศึกษา)351613--17844
ครูผู้ช่วย (ภาษาจีน)2219--2-71033
ครูผู้ช่วย (ภาษาไทย)102627404691363532244
ครูผู้ช่วย (เกษตร)13134-1--316
ครูผู้ช่วย (คหกรรม)-3443-1-4726
ครูผู้ช่วย (ชีววิทยา)31431-2-4220
ครูผู้ช่วย (ดนตรีสากล)--9791-19-36
ครูผู้ช่วย (ดนตรีไทย)--167---3219
ครูผู้ช่วย (เทคโนโลยีทางการศึกษา)1-233---3-12
ครูผู้ช่วย (บรรณารักษ์)-1431-2-3317
ครูผู้ช่วย (การวัดและประเมินผล)--3-----137
ครูผู้ช่วย (จิตวิทยาและการแนะแนว)----1-----1
รวม1,0422,2352,5563,9652,5291,5781,3281,3422,6332,35521,563