ฝากประชาสัมพันธ์


ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560

กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 4 ส.ค. -18 ส.ค. 2560 รวม 89 อัตราครั้งที่ 1/2560

กทม.

"กทม."

ลิงค์: https://iqepi.com/40691/ หรือ ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน,นักงานปกครองปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส. อัตราเงินเดือน: - อัตราว่าง: 89 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 ส.ค. - 18 ส.ค. 2560 **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**
--- กทม.กรุงเทพมหานคร

กทม. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2560 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 (9) มาตรา 29 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 และมติ ก.ก. ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 3 ตำแหน่ง อัตราว่าง จำนวน 89 อัตรา ดังต่อไปนี้ 1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ได้แก่ 1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 55 อัตรา 2. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา 3. นักงานปกครองปฏิบัติงาน จำนวน 14 อัตรา อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป รดับปฏิบัติงาน จะได้รับเงินเดือน ดังนี้ 2.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 9,400 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด 2.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และอนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุูฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 10,840 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด 2.3 ประกาศนียบัตรวิชชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 11,500 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด วิีการสมัครสอบ เิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ระหว่างวันที่ 4-18 สิงหาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยเิดที่เว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th หรือ http://www.bangkok.go.th หัวข้อประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2560
วิธีการสมัครงานข้าราชการ กทม. :online
ดาวน์โหลดไฟล์ กทม. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง แผนที่ | ประกาศ 1 |