ฝากประชาสัมพันธ์


ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สำนักงานตำรวจแห่งชาติสอบตำรวจ790อัตรา(ชาย/หญิง)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

"สำนักงานตำรวจแห่งชาติ"

ลิงค์: https://iqepi.com/40693/ หรือ เรื่อง: สอบตำรวจ790อัตรา(ชาย/หญิง)
---

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบตำรวจ 790 อัตรา

ทางกองบัญชาการศึกษาได้เผยแพร่ข้อมูลการรับสมัคร สอบตำรวจ ข้อมูล่าสุดวันที่ 2 ส.ค. 60 รายละเอียดดังนี้
ลำดับ ตำแหน่ง สังกัด คุณวุฒิ จำนวนอัตรา เพศ

ระดับชั้นสัญญาบัตร

1 รอง สว.(สอบสวน) ในสังกัด ตร. ป.ตรี ทางนิติศาสตร์ 100 ชาย
2 นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) สพฐ.ตร. ป.ตรี ทางวิทยาศาสตร์ 50 ชาย และ หญิง

ระดับชั้นประทวน

1 ผบ.หมู่ อำนวยการละสนับสนุน สตม. ม.6/ปวช./เทียบเท่า และผ่านการทดสอบภาษาต่างประเทศ ชาย:150 หญิง:150 ชาย และ หญิง
2 ผบ.หมู่ อำนวยการแลสนับสนุน ในสังกัด ตร. ม.6/ปวช./เทียบเท่า 200 ชาย และ หญิง
3 ผบ.หมู่ (ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสาร) สทส. ปวช./เทียบเท่า (ช่างไฟฟ้า,ช่างอิเล็กทรอนิกส์,ช่างวิทยุ,ช่างโทรคมนาคม) 50 ชาย และ หญิง
4 ผบ.หมู่ (ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์) สทส. ปวช./เทียบเท่า (ช่างไฟฟ้า,ช่างอิเล็กทรอนิกส์,คอมพิวเตอร์) 50 ชาย และ หญิง
5 ผบ.หมู่ (ทำหน้าที่พลขับและงานขนส่ง) สทส. สกบ.(พธ.) ปวช./เทียบเท่า และมีใบอนุญาตขับรถ พลขับ:38 งานขนส่ง:2 ชาย
บุคคลภายนอกเพศชาย ผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ โดยต้องศึกษาสำเร็จวิชากฎหมายไทย อย่างน้อย 3 วิชา คือ ประมวลกฎหมายอาญาครบทุกลักษณะ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครบทุกลักษณะ และกฎหมายลักษณะพยาน ทั้งนี้จะเป็นการศึกษาเพื่อการได้รับปริญญาดังกล่าวหรือเป็นการศึกษาเพิ่มเติมภายหลังก็ได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (สายงานสอบสวน) ดำรงตำแหน่ง รอง สว.(สอบสวน) ให้กับหน่วยงานต่างๆในสังกัด ตร. จำนวน 100 อัตรา บุคคลภายนอกทั้งเพศชายและหญิง ผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มงานเทคนิค (ด้านวิทยาศาสตร์) ดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) ในสังกัด สพฐ.ตร. จำนวน 50 อัตรา บุคคลภายนอกทั้งเพศชายและหญิง ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และผ่านการทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ ในสังกัด สตม. จำนวน 300 อัตรา (เพศชาย 150 อัตรา และเพศหญิง 150 อัตรา) บุคคลภายนอกทั้งเพศชายและหญิง ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ ในหน่วยงานต่างๆ สังกัด ตร. จำนวน 200 อัตรา บุคคลภายนอกทั้งเพศชายและหญิง ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ หรือช่างโทรคมนาคม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 50 อัตรา บุคคลภายนอกทั้งเพศชายและหญิง ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 อัตรา บุคคลภายนอกเพศชายผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และมีใบอนุญาตขับรถ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ ทำหน้าที่พลขับและงานขนส่ง จำนวน 40 อัตรา หมายเหตุ จะประกาศกำหนดการเป็นทางการให้ทราบ เร็วๆนี้ โปรดติดตามต่อไป แหล่งที่มา: http://rcm.edupol.org