ฝากประชาสัมพันธ์


ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 ส.ค. -15 ส.ค. 2560

กระทรวงคมนาคม

"กระทรวงคมนาคม"

ลิงค์: https://iqepi.com/40661/ หรือ ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบิน ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี อัตราเงินเดือน: 150,000-218,400 อัตราว่าง: 3 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 ส.ค. - 15 ส.ค. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
--- กระทรวงคมนาคมกรุงเทพมหานคร

กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. ถือหรือเคยถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกเครื่องบิน ที่มีศักย (Rating) นักบินผู้ควบคุมอากาศยาน (Pilot In Command, PIC) กับเครื่องบินที่สามารถบรรจุที่นั่งผู้โดยสารได้อย่างน้อย ๑๐๐ ที่นั่ง ๒. มีหรือเคยมี Aviation English Proficiency Level อย่างน้อย ระดับ ๔ ๓. มีชั่วโมงบินในตำแหน่ง PIC กับเครื่องบินตามข้อ ๑. ในเที่ยวบินขนส่งทางอากาศ (Commercial Flights) รวมมากกว่า ๕,๐๐๐ ชั่วโมง นับถึงวันปิดรับสมัคร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ร่วมเดินทางสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๒. ร่วมรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้ประกอบการสอบสวน ๓. ร่วมบันทึกถ้อยคำที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ ๔. ร่วมตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์ หรืออากาศยาน เพื่อนำผลมาประกอบการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ ๕. วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ โดยจัดทำเป็นรายงานผลการวิเคราะห์ ๖. ร่างรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุตามอนุสัญญาและอุบัติการณ์รุนแรงตามอนุสัญญา และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อความปลอดภัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ๗. ร่วมพิจารณา ทบทวน และเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศว่าด้วยการนิรภัยการบินและสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ ๘. ร่วมดำเนินการสอบสวนเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวกับอุบัติการณ์ และอุบัติเหตุของ อากาศยานตามที่ได้รับมอบหมาย ๙. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ ๑. ความรู้ด้านการสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ภาคผนวก ๑๓ แห่งอนุสัญญา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ๒. ความรู้ด้านนิรภัยการบินที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ภาคผนวก ๑๓ แห่งอนุสัญญา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ๓. ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านนิรภัยการบินและด้านสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ ๔. ความรู้ด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการบิน ๕. ความรู้ด้านการบิน ๖. ความรู้ด้านกฎหมายการบิน วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์ - ทักษะ ๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ๓. ทักษะการคำนวณ ๔. ทักษะการจัดการข้อมูล วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์ - สมรรถนะ ๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๒. บริการที่ดี ๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญ ๔. การยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ๕. การทำงานเป็นทีม ๑. การสืบเสาะหาข้อมูล ๒. การคิดวิเคราะห์ ๓. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ ๔. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนการ วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์ เกณฑ์การประเมิน : ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงคมนาคม :ตนเอง
ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงคมนาคม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง แผนที่ | ประกาศ 1 |