ฝากประชาสัมพันธ์


ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560

สทอภ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-17 มี.ค. 2560

สทอภ

"สทอภ"

ลิงค์: http://iqepi.com/37442/ หรือ ตำแหน่ง: วิศวกร ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน: 15,500++ อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 17 มี.ค. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
--- สทอภชลบุรี

สทอภ เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโทรคมนาคม, ไฟฟ้า, คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.วิเคราะห์และวางแผนการถ่ายภาพดาวเทียมดวงต่างๆ ที่ สทอภ. รับสัญญาณ เชิงวิศวกรรม และเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ และศักยภาพของดาวเทียม รวมถึงนโยบาย ของ สทอภ. 2.จัดทำแผนการถ่ายภาพ (Basic scenario) ให้สอดคล้องกับศักยภาพของดาวเทียมไทยโชตและดาวเทียมดวงต่างๆ ที่ สทอภ. รับสัญญาณแบบบูรณาการ ในสถานการณ์ปกติ/ฉุกเฉิน เพื่อจัดเตรียมข้อมูลดาวเทียมพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและนโยบายของ สทอภ. 3.ประสานงานภายในกับ ฝผค. ในการรับคำสั่งโปรแกรมถ่ายภาพ เพื่อสั่งให้ดาวเทียมบันทึกภาพ 4.ติดตามผลการถ่ายภาพ เพื่อสั่งถ่ายซ่อมและ/หรือสั่งผลิต หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการสั่งข้อมูล และความต้องการของผู้ขอรับบริการ 5.วิเคราะห์คำสั่งที่สามารถนำเข้าแผนงาน วางแผนและยืนยันแผนงานการถ่ายภาพประจำวัน 6.ร่วมปฏิบัติงาน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น เพื่อให้การดำเนินงานของ สทอภ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิศวกรรมศาสตร ทักษะ/สมรรถนะ : (3)หากมีความรู้ และมีประสบการณ์ดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 3.1 มีความสามารถในการใช้โปรแกรมทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (อาทิ Arc GIS, Global Mapper, Google Earth) 3.2 มีประสบการณ์ หรือมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีระบบดาวเทียม (4) สามารถปฏิบัติงานในรูปแบบของงาน Routine Operation ได้ (5) มีความกระตือรือร้น และแสวงหาการเรียนรู้เกี่ยวกับงานด้วยตนเอง และสามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้ (6) มีความรู้ และมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การอ่าน การเขียน อยู่ในระดับดี เนื่องจากต้องใช้ในการศึกษาคู่มือการใช้งานระบบวางแผนถ่ายภาพ และการปฏิบัติงานประจำวัน (7) มีความสามารถในการประสานงาน บุคคล หรือหน่วยงานอื่นได้เป็นอย่างดี (8) มีบุคลิกภาพดี มีความรอบรู้ มีไหวพริบปฏิภาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าตัดสินใจ เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข สมัครงาน สทอภ งานราชการ ชลบุรี สทอภ รับสมัคร สอบ สทอภ2560 สอบ สทอภ 60 ehenbook.com สทอภ เปิดสอบ
วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สทอภ :online ,mail
ดาวน์โหลดไฟล์ สทอภ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง แผนที่ | ประกาศ 1 | ใบสมัคร | เว็บรับสมัคร |
ติดตามข่าวงานราชการเปิดรับสมัครสอบ » Facebook | Twitter | iqepi.com | งานราชการเปิดสอบวันนี้.com
ดูแนวข้อสอบงานราชการ-รัฐวิสาหกิจ » spthailocal.com | thebestcenter.com | 129jump.com | ehenbook.com