ฝากประชาสัมพันธ์


ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ 23 ก.ค. -15 ส.ค. 2560

มหาวิทยาลัยมหิดล

"มหาวิทยาลัยมหิดล"

ลิงค์: https://iqepi.com/40384/ หรือ ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับการศึกษา: ป.ตรี อัตราเงินเดือน: 15,000- อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: นครปฐม เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 ก.ค. - 15 ส.ค. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
--- มหาวิทยาลัยมหิดลนครปฐม

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : คุณสมบัติทั่วไป ๑. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน ๓๐ ปีนับถึงวันที่สมัคร (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือจบ ร.ด. ปี ๓) ๒. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Required qualifications) : ๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขานิเทศศาสตร์ การตลาด ธุรกิจบริการ บริหารธุรกิจ การสื่อสาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ๒. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ในการฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในระดับดี ๓. มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word /Excel/Power point และ Internet หรือโปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี ๔. มีความมุ่งมั่นตั้งใจ รับผิดชอบ และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี ๕. มีความสามารถด้านการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักในงานด้านบริการ (Service mind) และการประสานงาน ๖. มีความคิดสร้างสรรค์ เน้นทำงานเชิงรุก และการทำงานเป็นทีม ๗. มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า ๑ ปี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หน้าที่รับผิดชอบโดยย่อ : ๑. ประสานงานทั้งภายในและภายนอก การจัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ๒. จัดกิจกรรมด้านบริการวิชาการ โครงการการอบรม การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ๓. เชิญชวน ให้คำปรึกษา และแนะนำกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ แก่ผู้ใช้บริการ และกลุ่มเป้าหมาย ๔. ประสานงานทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ ในการดำเนินงานต่างๆ ของงานบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของงาน ๕. จัดทำฐานข้อมูลพื้นฐานของสถาบันฯ ด้านบริการวิชาการ ๖. จัดทำรายงานผลข้อมูลการปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง มหาวิทยาลัยมหิดล :online ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 23 ก.ค. 2560 สอบวันที่: 23 ก.ค. 2560 ประกาศผลสอบ: 23 ก.ค. 2560
ดาวน์โหลดไฟล์ มหาวิทยาลัยมหิดล คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |