ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์

หางานราชการ เปิดรับสมัครสอบ เปิดสอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ก.พ. 2559 สอบครู

ค้นหา

ติดตามข่าวงานราชการที่นี่งานมากที่สุด
LINE it! Youtube: iqepinติดตามทาง LINE ID : @iqepi (qr code คลิกที่นี่) เพิ่มเพื่อน

วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-6 ก.ย. 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

"มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

ลิงค์: https://iqepi.com/40815/ หรือ ตำแหน่ง: อาจารย์ ระดับการศึกษา: ป.โท,ป.เอก อัตราเงินเดือน: 27,130-35,700 อัตราว่าง: 3 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ - 6 ก.ย. 2560 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
--- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน อัตราเงินเดือน : 27,130 (ป.โท) / 35,700 (ป.เอก) บาท ประเภท : จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : - ปริญญาโท - ปริญญาเอก รายละเอียดวุฒิ : 1. จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก โดยผ่านการทดสอบประมวลวิชาแล้ว ทางด้านการเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเงิน 2. ผู้สมัครต้องมีระดับผลการศึกษา ดังนี้ กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก จะต้องมีผลการศึกษา ดังนี้ - ระดับปริญญาโท จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 - ระดับปริญญาตรี จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ไม่มี เกรด F ในวิชาหลัก - จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง ทั้งนี้ จะต้องมีคะแนน TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 100 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 7 คะแนน โดยคะแนนดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันปิดรับสมัคร กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จะต้องมีผลการศึกษา ดังนี้ - ระดับปริญญาเอก มีผลการศึกษาดีเด่น - ระดับปริญญาโท จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 - ระดับปริญญาตรี จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ไม่มีเกรด F ในวิชาหลัก - จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง กรณีผู้สมัครมีระดับผลการศึกษาไม่ตรงกับที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถพิเศษ หรือมีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพดีมาก โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ภาระงานสอน 2.ผลิตผลงานวิชาการ ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. พิจารณาประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และผลการศึกษาจากใบสมัคร 2. การทดสอบทางจิตวิทยา (ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกต้องเข้ารับการทดสอบ ทางจิตวิทยา โดยต้องเสียค่าทดสอบ จำนวน 500 บาท) 3. การสอบสัมภาษณ์ จะพิจารณาจากบุคลิกภาพ และความเหมาะสม เวลา 20 นาที ทักษะ/สมรรถนะ : การทดสอบการสอนโดยให้ผู้เข้าสอบสาธิตการบรรยาย และนำเสนองานวิจัยใน หัวข้อทางด้านการเงิน หรือ หัวข้อที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และกรณีที่ไม่มีงานวิจัยให้สอบสาธิตการบรรยายเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษแทน เวลา 20 นาที
วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ :ตนเอง
ดาวน์โหลดไฟล์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง แผนที่ | ประกาศ 1 |